PACEA LUI HRISTOS DOMNUL

Spread the love

Loading

Autor: DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT DE BERGAMO SI EUROPA (ITALIA)


Pacea lui Hristos, care covârșește toată mintea, care îl unește la unește la loc pe omul despicat de către păcat, pacea lui Hristos, care umple toată ființa noastră de putere neurmată și de dulceața cerească, începe să se pogoare în suflet atunci când acesta se va curăța de patimi prin păzirea poruncilor lui Hristos și prin nevoința evlavioasă. Ca să păstrăm în noi pacea lui Hristos, ca să o gustăm din belșug, ca să ne prefacem prin ea din om vechi în om nou avem neapărata nevoie de însingurare. Comoara aruncată la răspântie va fi negreșit furată.

Puternică este pacea care vine din lucrarea Sfântului Duh! Cine poate să se împotrivească atunci când atrage El? Patimile fug de la fața Lui; în urma lucrării Lui, mintea și inima se mută la cer. Omul se împaca cu toți și toate în Dumnezeu.

El începe să plutească în nemărginita întindere a lumii duhovnicești și cunoaște ca porunca lui Dumnezeu este largă foarte. Pacea lui Hristos a săvârșit mucenicii și cuvioșii: ea îl scoate pe creștin de sub stăpânirea trupului și a sângelui, izgonește din suflet și din trup otrava păcatului, nimicește silnica înrăurire a dracilor asupra sufletului și a trupului, aduce în creștin însușirile lui Hristos, blândețea, smerenia, bunătatea.

Simțind aceste însușiri, sufletul începe să guste o minunată odihnă, care este chezășia și începutul odihnei drepților în sălașurile veșnicei fericiri.

Sursa foto: facebook

Tagged: