Participarea delegației Senatului la Conferinţa parlamentară cu tema: Promovarea unei cooperări regionale mai bune pentru o migrație inteligentă și umană în zona Mediteranei

Spread the love

Loading

(Valetta, Malta, 16-17 noiembrie 2017)

Conferința parlamentară cu tema ,,Promovarea unei cooperări regionale mai bune pentru o migrație inteligentă și umană în zona Mediteranei’’ a fost organizată de Uniunea Interparlamentară, în cooperare cu Parlamentul din Malta și Adunarea Parlamentară a Mediteranei.

 La eveniment au participat aproximativ 150 de delegați – parlamentari din 25 de țări, experți internaționali, reprezentanți ai ONU și ai altor organizații internaționale, membri ai unor adunări și rețele parlamentare regionale și internaționale. Senatul a fost reprezentat de o delegație formată din senatorul Gheorghe Marin, secretar al Biroului Executiv al GRUI, vicepreședinte al Comisiei economice, industrii și servicii,  membru al Comisiei pentru transporturi și energie și senatorul Aurel-Horea Soporan, membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, secretar al Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică. Programul Conferinței a cuprins cinci sesiuni tematice: asigurarea unei migrații echitabile, inteligente și demne – provocări și oportunități; promovarea unui discurs politic și social rezonabil referitor la migrație; oferirea azilului pentru refugiați; protecția frontierelor și lupta împotriva traficanților de persoane; eliminarea factorilor care favorizează migrația; importanța promovării dezvoltării durabile în țările de origine. În deschidere s-au adresat participanților: domnul Angelo Farrugia, președintele Parlamentului din Malta; domnul Jorge Lacão, membru al Comisiei permanente a UIP pentru democrație și drepturile omului, vicepreședinte al Parlamentului Portugaliei, domnul Pedro Roque, președintele Adunării Parlamentare a Mediteranei. Pe parcursul lucrărilor participanții au subliniat importanța asigurării unei abordări globale coerente a migrației, fenomen complex, cu provocări și oportunități multiple. Au fost evidențiate: rolul parlamentelor în  coordonarea politicilor în domeniul migraţiei și necesitatea unui cadru legislativ mai sistematic şi mai cuprinzător pentru prevenirea migrației ilegale și asigurarea unei migrații sigure, ordonate și reglementate, importanța ratificării și implementării convențiilor internaționale privind protecția drepturilor migranților și refugiaților, necesitatea protejării și respectării demnității, drepturilor omului și libertăților fundamentale ale tuturor migranților, în orice moment și indiferent de statutul lor, importanța promovării unui discurs care să combată xenofobia, rasismul și discriminarea față de toți migranții, necesitatea asigurării accesului la servicii de bază – educație, sănătate și beneficii sociale, pentru toți migranții, solicitanții de azil și refugiații, rolul parteneriatelor și al cooperării în domeniul migrației internaționale, precum și importanța integrării migrației în politicile de dezvoltare. Totodată, participanții au pledat pentru creșterea solidarității și intensificarea cooperării parlamentare privind migrația și au recomandat organizarea unor evenimente viitoare cu aceeași tematică și stabilirea de rețele parlamentare specializate care să acționeze în strânsă colaborare cu organizațiile regionale și internaționale relevante. Concluziile finale ale dezbaterilor din cadrul Conferinței vor reprezenta contribuția parlamentară la negocierile ONU privind elaborarea unui acord global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, document ce va fi adoptat în cursul anului 2018.. În marja conferinței, delegația română a avut convorbiri cu Secretarul general al Adunării Parlamentare a Mediteranei, ambasadorul Sergio Piazzi și cu membri ai legislativelor din Maroc și Tunisia, ocazii în care au fost abordate aspecte legate de colaborarea în cadrul Uniunii Interparlamentare și a Adunării Parlamentare a Mediteranei.