Primăria Lugoj – Anunțuri importante pentru lugojeni

Spread the love

Loading

Viceprimarul Municipiului Lugoj Galescu Cristian Pavel intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire casă unifamilială P+1E”, municipiul Lugoj, județul Timiș, teren extravilan  în suprafață de 4.350 m.p, înscris în C.F. nr. 410587 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 894 nedef.), Nr. cadastral 410587  (Nr. cadastral vechi: A252/175).

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate și Planul Urbanistic Zonal se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 99.269 din  29.10. 2018.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 09.11.2018 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

 

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru construire case”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Panselelor F.N, teren intravilan în suprafață totală de 7.775 m.p., compus din teren în suprafață de 4.755 m.p., înscris în C.F. nr. 412202 Lugoj, Nr. cadastral 412202 și teren în suprafață de 3.020 m.p., înscris în C.F. nr. 412403 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 3630 L.G.), Nr. cadastral 412403 ( Nr. cadastral vechi: A 580/12/1, Nr. topografic: 578-579/b/1/1).

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate și Planul Urbanistic Zonal se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 99.265 din  29.10.2018.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 09.11.2018 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

 

Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonă locuințe rezidențiale”, municipiul Lugoj, județul Timiș,  str. Panselelor – Teiului FN, teren extravilan  în suprafață măsurată de 12.587 m.p, din acte 13.100 m.p, înscris în C.F. nr. 411802 Lugoj (Nr. C.F. vechi: 280 nedef), Nr. cadastral 411802 ( Nr. cadastral vechi: A580/4).

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate și Planul Urbanistic Zonal se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 99.268 din  29.10.2018.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 09.11.2018 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

 

Viceprimarul Municipiului Lugoj, Galescu Cristian Pavel, intenţionează să organizeze o dezbatere publică în data de 27.11.2018, începând cu ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“Construire casă unifamilială P+1E”, municipiul Lugoj, județul Timiș, teren extravilan  în suprafață de 4.350 m.p, înscris în C.F. nr. 410587 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 894 nedef.), Nr. cadastral 410587  ( Nr. cadastral vechi: A252/175).

Documentația aferentă poate fi consultată atât la avizier – ul instituției cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local -Dezbateri publice.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe cetățenii municipiului Lugoj, presa locală, precum și orice persoană interesată.