Primăria Municipiului Lugoj invită agenţii economici pentru reavizarea acordurilor de funcţionare eliberate anterior

Spread the love

Loading

879 1Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici care desfăşoară la punctele de lucru situate în Municipiul Lugoj, exerciţii comerciale, în conformitate cu Legea 650/2002, că până la data de 31.03.2016, se vizează toate acordurile de funcţionare eliberate anterior. Pentru vizare se vor prezenta următoarele documente conform HCL nr. 128 din 28.12.2015:

  Certificat de înmatriculare;

  Act constitutiv (Statut);

Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;

Extras C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;

Actul deţinerii legale a spaţiului;

 

Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu – Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizarii şi/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;

Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial;

Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată.

              

Termenul de vizare a acordurilor de funcţionare este 31.03.2016.

Nevizarea acordurilor de funcţionare se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru.