Primul serial documentar despre Natura 2000 în România

Spread the love

Loading

image001Natura 2000 în România este primul serial documentar care prezintă rețeaua europeană Natura 2000 la nivel național și poate fi vizionat on-line pe site-ul http://infonatura2000.cndd.ro/Serial_Documentar.html. Serialul a fost realizat în cadrul campaniei naționale de conștientizare InfoNatura2000 derulată de Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă din București în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

 

Natura 2000 în România are 7 episoade cu o durată de 52 minute fiecare. Șase episoade prezintă regiunile biogeografice: Pontică, Stepică, Alpină (2 părți), Continentală iar ultimul episod este de sinteză. Filmările au fost realizate între 2011-2012 pe parcursul a 12 luni, în toate cele patru anotimpuri, pentru a putea surprinde imagini reprezentative pentru speciile şi habitatele protejate. Documentarul cuprinde filmări aeriene ale unor zone montane realizate în condiții meteo diferite, filmări subacvatice, prezentarea unor activități economice umane, turistice și agricole, interviuri cu experți în protecția naturii, reprezentanți ai autorităților de protecție a mediului, turiști străini și români.

Scopul principal al rețelei europene Natura 2000 este de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice prietenoase cu mediul simultan cu protecția biodiversității și nu de a interzice activitățile umane, libera circulație a persoanelor sau de a limita dreptul la proprietate. Siturile Natura 2000 oferă oportunitatea desfășurării de activități ecoturistice, pășunat și cosit cu moderație, dezvoltarea agriculturii ecologice ceea ce crește valoarea produselor locale, dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale. În România au fost declarate până în prezent 530 de situri Natura 2000.

Proiectului cu titlul InfoNatura2000Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 – 31 decembrie 2013.

Web: http://infonatura2000.cndd.ro

Facebook: http://www.facebook.com/InfoNatura2000

Youtube: http://www.youtube.com/infonatura2000


 

Pentru mai multe informații:

Roxana Mazilu, Ofițer Relații Publice – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă

Mail: roxana.mazilu@cndd.ro, Telefon: 021.310.33.20, web: http://infonatura2000.cndd.ro/