Proiect de hotârăre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă” pentru municipiul Lugoj

Spread the love

Loading

7324167Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să să promoveze Proiectul de hotârăre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă” pentru municipiul Lugoj.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate şi Studiul de impact se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj şi se publică pe site-ul instituţiei, conform procesului – verbal nr. 85.118 din  10.11. 2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 09.12.2016 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.