Reguli generale privind condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii pe raza municipiului Lugoj

Spread the love

Loading

DSC 0550Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenţionează să organizeze o dezbatere publică  în data 23.12.2015 începând cu orele 1300, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei nr. 4, în Sala de Consiliu.

Vor fi supuse dezbaterii  publice următoarele teme:

1. Aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Lugoj.

2. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii pe raza municipiului Lugoj.

 

3. Modificarea Anexei nr. 3 la  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2016.

4. Stabilirea tarifelor minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie  decât cea de locuinţă şi terenuri  pentru anul 2016. 

5. Stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru anul 2016.

6. Prorogarea termenului prevăzut la alin.(2) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 08.12.2015 privind unele măsuri pentru funcţionarea serviciului public de transport persoane .

           

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe cetăţenii municipiului, presa locală, precum şi orice persoană interesată.