RESPECT PENTRU LUGOJENI! Jaf cu banii lugojenilor! Liberalii de la Primăria și Consiliul Local Lugoj își bat joc de oraș. Iată cum aruncă banii pe tot felul de găselnițe în timp ce orașul arată de parcă am fi în zonă de război din Ucraina

Spread the love

Loading

Finanțări nerambursabile de peste două milioane de lei, pentru activități culturale care nu reprezintă cultura dresului

Sursa: Ziarul Actualitatea

Din bugetul disponibil de 2.400.000 lei, municipa­litatea lugojeană a alocat în acest an 2.298.865 de lei pentru activități culturale. E o sumă mult mai mare decât anul trecut și mult mai mare decât cea alocată în anii când orașul era condus administrația Boldea. Dar, cu toate că a fost schimbat regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile, acesta nu a fost respectat nici în literă, nici în spirit. Mai mult, experții evaluatori independenți nu au fost nici experți, nici independenți și nici nu au avut „competențe profesionale specifice yi experiență de minim 3 ani în organizarea, producția și managementul de evenimente culturale sau, după caz, cu expertiză în implementarea, managementul, monitorizarea sau evaluarea proiectelor și programe­lor finanțate din fonduri nerambursabile din domeni­ile cultură, educație, dezvoltare, cercetare, cooperare transfrontalieră/ internațională”. în ceea ce privește transparența, ce să mai vorbim? Componența nomi­nală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor trebuia să fie publicată după încheie­rea sesiunii de evaluare. Conform Art. 51. (Capitolul V – Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și evaluare precum și a comisiei de contestații) din Regulamentul privind regimul finanțărilor neram­bursabile a proiectelor culturale acordate din bugetul local al municipiului Lugoj, componența nomina­lă a comisiei va fi adusă la cunoștință publică după încheierea sesiunii de selecție. Iar Conform Art. 35. (2) g) (Capitolul II – Transparență și publicitate) din același regulament, autoritatea finanțatoare afișează pe pagina de internet dedicată comunicării informați­ilor de interes public componența nominală a co­misiei de selecție, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea etapei de selecție, respectiv contestație. Tot la acest capitol din regulament se precizează: (5) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute Ia alin. (2)-(4) atrage răspunderea în condițiile legii.

Vom reveni în numerele viitoare asupra acestor as­pecte. Acum vă prezentăm proiectele și sumele apro­bate, lăsându-vă pe dumneavoastră să observați care dintre ele reprezintă cu adevărat cultura orașului.

Au fost alocate fonduri pentru 13 proiecte cu ca­racter repetitiv:

– Asociația Smart Kreativ: Festivalul inteijude- țean de teatru școlar G.A. Petculescu, ediția a XVIII-a – 6.350 de lei;

Asociația Smart Kreativ: Concursul regional de muzică MusicON, ediția a doua – 5.200 de lei;

Asociația Smart Kreativ: Gala Talentelor Lu­gojene, ediția a IV-a – 5.000 de lei;

Asociația Smart Kreativ: Clubul de vacanță ,Activ Summer” –10.900 de lei;

Asociația Trib Art: „Orașul Jazz” ediția a treia – 244.800 de lei;

Asociația Art & Co: Vocile Unite ale Banatului – 39.950 de lei;

Ghidul Banatului: Festivalul de fotografie „Casian Mărgineanțu” – 22.500 de lei;

– Fundația Județeană pentru Tineret Timiș: Festivalul „Podul de Fier”, ediția a Il-a – 253.681 de lei;

– Asociația Enthousiasmos: Academia de Arte

Lugoj Clasic – 80.820 de lei;

– Asociația Culturală Art Time: Festivalul Art Time, Zilele Muzicii Vieneze, ediția XI – 20.250 de lei;

Asociația Panoramik: Ruga Lugojeană 2023 – 307.470 de lei;

Asociația Festivaluri pentru Tineri: „Beer Fest”, ediția a doua – 381.000 de lei;

Asociația Enthousiasmos: Festivalul Internați­onal „Lugoj Clasic”, ediția a VIII-a –100.000 de lei.

 

S-au mai alocat fonduri pentru 18 proiecte cultu­ral-educative:

Asociația Smart Kreativ: Tabăra internațională de ceramică „Happy Daro”, ediția a V-a – 9.600 de lei;

Asociația Smart Kreativ; Concursul interj ude- țean de karting și educație rutieră „Cupa Lugojului”, ediția a doua –12.100 de lei;

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș: „Tineri în Lugoj” – 74.198 de lei;

Asociația Scena Muzicală: „Marea muzică”, program educațional muzical – 235.000 de lei;

Asociația Pro Fortuna: „Teatru. De la joc la spectacol” – 29.000 de lei;

– Asociația pentru promovarea tradițiilor: „învață-mă să iubesc arta m cartierul meu” – 33.500 de lei;

Asociația Pro Fortuna Lugoj: Valori în inima Europei – 40.000 de lei;

Teatrul German de Stat Timișoara: Toamnă Teatrală Germană la Lugoj –15.871 de lei;

Asociația culturală Art Time: „Copiii în uni­versul muzicii” – 20.250 de lei;

Asociația culturală Tim Orgel Fest: ,Arta în școala ta EduArtRomi” Lugoj 2023 – 34.699 de lei;

AsociațiaculturalăROCADE:„Teatrulcaterapie și metodădă de învățare experiențială” – 26.500 de lei;

Asociația »Armonii lugojene”: Concursul național de interpretare pianistică Piano Art, ediția I -15.300 de lei;

Asociația Entuziart: „Speechless / Fără cuvin­te”, intervenții artistice non verbale interdisciplinare – 48.426 de lei;

Asociația culturală Spacetrip: „Istoria tango- ului” –11.250 de lei;

Asociația culturală „Tu și Eu”: RecreART – 70.000 de lei;

Asociația culturală Spacetrip: „Cinema throu­gh classics” – 11.250 de lei;

Asociația pentru cultura bănățeană: Festiva­lul concurs internațional de muzică modernă și con­temporană „Gyorgy Kurtag”, ediția I – 30.000 de lei

Asociația Alternativei Sportive: „The Road & The Hapiness – Ora de Himalaya” – 45.000 de lei.

 

De asemenea, s-au alocat 59.000 de lei pentru „cul­tura scrisă”, astfel:

Eurostampa: „Istorie locală și istorie națională în context european” – 10.000 de lei;

David Press Print: „Lugoj, file de memorie cultu­rală”, autor Mihail Bejan (1838-I9o8)-I7.ooo de lei;

Eurostampa: revista „Restituiri bănățene” – 5.000 de lei;

David Press Print: „Istoria literaturii româ­ne contemporane din vest”, autor Alexandru Ruja – 27.000 de lei.

 

Nicolae SILADE

 

Sursa: Ziarul Actualitatea

 

N.R. Titlul a fost redactat de administratorul site-ului https://www.ziarulrevolutionarul.ro

 

Tagged:

Comments are closed.