ROLUL CELOR PATRUZECI DE LITURGHII

Spread the love

Loading

Autor: † Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Al Mitropoliei Autonome Creşțin Ortodoxe de Bergamo şi Europa

Trebuie știți din toate slujbele care se fac la biserica, cea mai folositoare și mai puternica este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este jertfa și răscumpărarea lumiii întregi.

Am zic istoria celor 40 de Sfinte Liturghii.

În fiecare zi pe Sfânta Masa, unde se face Liturghia, Se jertfește Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cum spune preotul slujitor: „Se jertfește Mântuitorul lumii, Cel ce ridica păcatele lumii „.

O picătură din Sângele lui Iisus Hristos curăță toate păcatele lumii. Și de aceea cele dintăi slujbe care se pun și pentru vii și pentru morți sunt Sfintele Liturghii. Al doilea vin panacizile pentru morți, psaltirea, acatistele, vămile, ctitoriile. Dar liturghiile nu se pot pune pentru oricine. Uite cum este! Oamenii care înjură de lucruri sfinte, nu-i poți pune la Sfânta Liturghie. Este păcat. Oamenii care trăiesc necununati nu-i poți pune la Sfânta Liturghie este mare păcat. Cei ce au trecut la sectari nu-i poți pune la Sfânta Liturghie, s-au lepădat de botez și de Biserica. Cei ce au refuzat Sfintele Taine la moarte, nu-i poți pune la Sfânta Liturghie. Cei ce au murit necununati, nu s-au cununat nici la moarte, la fel nu-i poți pune. Și aceia care au fost în căsătorie cu rudenii prea de aproape; începând cu gradul cinci în jos. Aceia se pot pune la slujbe, la Psaltire; iar la Liturghie nici într-un caz. Apoi voi vedeți noi scoatem părticele în fiecare dimineața la Sfânta Proscomidie, pentru toate miile de pomelnice care-s acolo.

La

noi în altar sunt 15 – 20 de părinți la pomenit dimineața. Ei se duc la preotul ce face Sfânta Proscomidie și zic: ” Părinte, blagoslovește pomenesc viii și morții „. Iar preotul scoate doua părticele cu sfânta copie, zicând așa: ” Primește, Doamne, jertfa aceasta pentru mila, viață, pacea, sănătatea, iertarea păcatelor a robului lui Dumnezeu – arhimandritul cutare, sau preotul cutare, sau diaconul cutare și toți care de el se vor pomeni, vii și morți „. Atunci preotul slujitor pune o părticică la vii și la morți pe Sfântul Disc, pentru fiecare preot și călugăr care pomenește. O părticică pusa în potir este o raza de soare; poți pomenești un milion de suflete. Dar acele părticele reprezintă fata sufletului pomenit la Sfânta Liturghie. Mare greșeală fac preoții care dau părticele acasă la oameni. Mare păcat fac! Nu-i voie. vii mi arătai unde scrie dai părticică acasă. Daca îi dai părticică omului acasă, l-ai lipsit pe el de Liturghia din ziua aceea; nu mai are parte. Părticelele se scot la Sfânta Proscomidie, din prescura a patra pentru vii și din prescura a cincea pentru morți și morți grabnic. Ele rămân pe Sfântul Disc, dimineața sunt numai blagoslovite, nu-s încă sfințite. Iar la Sfânta Epicleză, la invocarea Sfanțului Duh, când preotul ridica mâinile în sus și face trei metănii până la pământ și cheamă pe Sfântul Duh, zicând: ” Doamne, Cela ce pe Preasfântul Tău Duh L-ai trimis în ceasul al treilea Apostolilor Tai, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ne înnoiește pe noi care ne rugam Tie „. Apoi face o metanie cu fruntea până la pământ și iar ridica mâinile și cheamă pe Preasfântul Duh, de trei ori. Și când termina aceasta chemare a Sfanțului Duh, el arata dumnezeiescul Agneț și Sfântul Potir și zice: ” Și , Doamne, pâinea aceasta, cinstit și preacurat Trupul Hristosului tău. Amin. Iar ce este în acest Sfanț Potir, preascump Sângele Hritosului Tău. Amin „. Și binecuvantandu-le, zice: ” Prefacandu-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfanț. Amin. Amin. Amin! ” Apoi preotul sta în genunchi și se roagă împreună cu tot poporul, pentru țoață lumea. Aceasta este inima Sfintei Liturghii, căci acum se coboară Duhul Sfanț peste Sfintele Daruri, care se prefac în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar părticelele ce se scot pentru vii și pentru morți nu se prefac în Trupul și Sângele Domnului, ci se pun la urma în Sfântul Potir și se sfințesc când se ating de Preacuratele taine. Atunci preotul zice: ” Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele tău, pentru rugăciunile Sfinților Tai. Amin „. În clipa aceea, când aceste miride sau părticele, se adapa cu dumnezeiescul Sânge, în acea clipa noi toți, vii și adormiți, ne împărtășim euharistic, gânditor cu Iisus Hristos. Și macar de-ar fi sufletul cuiva în iad, sau în cer, de-ar fi la marginea lumii sau oriunde, Dumnezeu este de fata și se împărtășesc toți cei pomeniți la Sfânta Liturghie și sunt în comuniune cu Iisus Hristos. Iar daca preotul iți da părticică, nesfintita, dimineața, n-o luați, de o mie de ori este mai bine iei anafora, anafora este sfințită în cadrul Sfintei Liturghii, dar părticelele nesfintite nu se dau acasă, Doamne fereste! Deci în clipa în care părticelele tale s-au adăpat în Sfântul Potir, în clipa aceea tu te-ai împărtășit cu Iisus Hristos și cu țoață Sfânta Treime. Acesta este rolul sfintelor părticele la Sfânta Liturghie. Iată de ce trebuie veniți cât mai regulat la biserica.

Dar rog, când puneți pomelnic la Sfânta Liturghie, daca știți unii trăiesc necununati, dacac s-au luat neamuri de aproape, daca, Doamne fereste, cineva este sectar, daca hulește pe Dumnezeu sau înjură, nu-l puneți la slujbe, -i faceți mare rău. Noi vrem -l unim cu Iisus Hristos și el Îl înjură? Al cui glas asculta Dumnezeu? Ia gândiți! Când treziți din somn, dimineața, faceți întăi și întăi sfânta rugăciune, adică trei închinăciuni și zi de trei ori ” Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!” Da cu apa pe fata fuga somnul și treci în fata Sfintelor Icoane. Apoi de trei ori Sfânta Cruce dreapta, unind cele trei degete, care inchipuiesc Sfânta Treime – Tatăl, Fiul și Duhul Sfanț -, iar celelalte doua degete inchipuiesc dumnezeirea și omenirea lui Hristos, adică cele doua firi. Și pune întăi mana la frunte: ” În numele Tatălui „; la pântece: ” al Fiului „; la umărul drept: ” al Duhului Sfanțși pe umărul stâng, zicând: ” Amin „. Aceasta este crucea dogmatica, după rânduială canonica a Bisericii și după canonul 92 al Sfanțului vasile cel Mare. nu faceți crucea strâmbă sau din fuga, rade dracul de se prăpădește; îl bagați în spital de atâta ras. Cine te-a învățat ți bati joc de Sfânta Cruce? Cine iți leagă tie mana nu duci mana dogmatic? Crucea lui Hristos a avut 13,5 metri înălțime și 3,80 metri lățime. Drept faci crucea.

Dacă nu, nu ești ortodox iți bati joc de Sfânta Cruce și rade dracul de tine când bati cobza așa. crucea dreapta și când treci pe lângă o biserica; nu-ți fie rușine faci Sfânta Cruce dreapta! Acolo este de fata Truoul și Sângele Domnului, permanent pe Sfânta masa. Acolo Hristos este viu în Sfântul Altar. În toate bisericile ortodoxe, Preacuratele taine stau pe Sfânta Masa. Daca nu te închini la biserica, nu te închini la Hristos! văd în Rai pe toți! Doamne fereste, unul nu rămână la munci, toți bucurați în grădinile Raiului! Toți. Daca avea un sac mare, pun într-un sac și pot da drumul în grădinile raiului! Știți voi cât este de frumos acolo? Auzi ce zice Sfântul Apostol Pavel: Ceea ce ochiul nu a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit! Aceasta a pregătit Dumnezeu celor ce se tem de El și-L iubesc pe El.

Tagged: