ROLUL ŞTIINŢEI ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI A ACTIVITĂŢII ANTRICRIMĂ Conferinţa ştiinţifică naţională cu participative internaţionale

Spread the love

Loading

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău

Autor: Dr. Pop Octavian

Una dintre cele mai importante roluri în apărarea şi protejarea unui stat este ştiinţa militară. Pe lângă această ştiinţă, societatea modernă studiază mai mulţi factori care contribuie la asigurarea securităţii naţionale cât şi a fiecărui individ în parte. În contextul actualei pandemii, joacă un rol de frunte şi ştiinţa medicală. Prin urmare, dacă organele Statului Republica Moldova, fiecare categorie în parte, luptau pentru protejarea integrităţii naţionale, criza sanitară internaţională aduce un aport în completarea acestei siguranţe, responsabilizând medicii într-un timp record.

O dată cu creşterea factorilor care contribuie la asigurarea siguranţei naţionale, se înmulţesc şi strategiile criminalităţii. Aplicarea legii, terminologia protecţiei civile şi siguranţa publică vor căpăta nuanţe noi în ceea ce priveşte studierea şi perfecţionarea organelor şi organismelor statului. Atât teoretic, cât şi practic, provocările şi vulnerabilităţile mediului de securitate naţională generează necesitatea unor noi metode de prevenire a criminalităţii.

Un rol foarte important în îndeplinirea siguranţei naţionale îl are şi strategia eficientă şi predictibilă a punctelor de trecere a frontierelor de stat, atât pe cale aeriană cât şi pe cale terestră. Republica Moldova este un aliat important al României în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii la nivelul punctelor vamale şi a tranzitului dinspre sau către Uniunea Europeană. „Securitatea națională reprezintă expresia practică a normalității pe care ne-o dorim cu toții”[1].

Republica Moldova trebuie să dezvolte strategii noi pentru prevenirea, intuirea sau combaterea criminalităţii de orice fel. Asigurarea eficienţei sistemelor sale şi modul de gestionare a personalului militar şi civil o face un partener de încredere pentru toate statele vecine, cum de altfel îşi doresc şi cetăţenii săi[2].

O dată cu declanşarea crizei epidemiologice la nivel global, atât Republica Moldova, cât şi statele vecine au întâmpinat  dificultăţi în privinţa gestionării acesteia. Factorii principali în combaterea criminalităţii informaţionale sunt:

  • Stoparea tendinţelor radicaliste sau extremiste,
  • Revenirea la normalitate prin sancţionarea nediscriminatorie a persoanelor care generează campaniile de dezinformare în masă,
  • Consolidarea ştiinţei de cunoaştere, prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontalieră prin dezvoltarea capacităţilor organelor statului din teren, de la punctele de trecere a frontierei;
  • Descoperirea de metode practice şi rezonabile de cooperare cu cetăţenii, creşterea asigurării caracterului confidenţial şi siguranţa acestor în descoperirea din timp a activităţilor de crimă organizată la nivel naţional şi transfrontalier, de orice fel;
  • Combaterea infracţiunilor de natură economică şi recuperarea prejudiciilor care se cuvin Statului Republica Moldova;
  • Consolidarea suveranităţii Statului şi a mecanismelor care au acelaşi obiectiv ţintă;
  • Îmbunătăţirea funcţionării justiţiei, identificarea şi eliminarea deficienţelor care au afectat buna funcţionare a acesteia;
  • Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemelor de sănătate, educaţie şi de ordine publică şi descoperirea de metode prin care acestea pot conlucra în scopul asigurării unei funcţionări excelente a siguranţei cetăţeanului, implicit a siguranţei naţionale.

România s-a arătat interesată să susţină „demersurile politice și practice de susținere fermă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, în baza Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și în consens cu aspirațiile cetățenilor săi”[3]. În acest caz, Republica Moldova trebuie să maximizeze şansele de cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene şi fructificare a acestora în raport cu promovarea şi protejarea valorilor naţionale, cât şi prin conservarea şi dezvoltarea patrimoniului financiar, cultural şi imaterial.

În Proiectul Strategiei de Securitate Naţională a Republicii Moldova, găsim următoarele: Republica Moldova va promova parteneriatul strategic cu România pe dimensiunea integrării europene, inclusiv în domeniul economic şi energetic. În acest scop, se vor dinamiza relaţiile comercial-economice şi se vor finaliza proiectele în domeniile energetic, de infrastructură şi al educaţiei”[4]. Prin urmare, ambele State au acelaşi obiectiv ţintă, unul favorabil pentru siguranţa naţională şi dezvoltarea fiecăruia în parte. Un factor important pentru realizarea sa îl constituie eliminarea oricărei cauze de tensionare a relaţiilor bilaterale internaţionale, în special cu România, cât şi cu celelalte State învecinate.

Atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial există tendinţa de scădere a încrederii opiniei publice în organele Statului, atât din perspectiva criminalităţii infracţionale, cât şi din perspectiva neprofesionalismului în care au fost aplicate metodele de combatere a fenomenelor de zădărnicire a siguranţei sanitare. Organele de aplicare a normelor legale şi de drept nu trebuie să elimine importanţa faptului că cetăţenii nu sunt duşmanii statului, ci ei formează statul. Incidenţa crescută a dezinformării prin metode extremiste nu transformă din cetăţeni în infractori, chiar dacă prima formă de manifestare este protestul sau abaterea de la unele discipline legale. Pentru a restabili relaţia dintre Stat şi proprii săi cetăţeni trebuie descoperite şi aplicate noi metode de dezvoltare psihologică a acestora. Procesul de civilizare a cetăţenilor va determina favorizarea cooperării poporului în interesul său naţional.

Prin toate teoriile sale, criminologia are ca scop siguranţa Naţională, siguranţa cetăţeanului şi îşi aduce aportul său în concretizarea parcursului spre o lume mai sigură, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru Statul de drept. Cu toţii ne dorim să avem siguranţa garantată de către organele şi organismele statului şi de aceea trebuie să ne aducem fiecare aportul propriu pentru realizarea acestui scop ţintă.

Note:

[1] https://www.presidency.ro/ro/angajamente/apararea-tarii-si-securitatea-nationala

[2] https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html

[3] http://mae.ro/node/45529

[4] „SSN” 3.2. Obiective pe dimensiunea bilaterală, pag. 23

sau: https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf

Tagged: