RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA DUHURILOR RELE

Spread the love

Loading

Autor: DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT DE BERGAMO ȘI EUROPA (ITALIA)


Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porți pe heruvimi; Cel ce ești mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia; Tu, cel mare și înfricoșător peste toți care sunt împrejurul Tău; Cel ce ai așezat cerul deasupra noastră și ai făcut pa¬mantul cu tăria Ta și ai îndreptat lumea cu intelep-ciunea Ta; Care cutremuri din temelie cele de sub cer, încât și stâlpii lor se clătina; Cel ce zici soarelui și nu răsare, ascunzându-se după stele; Care ame¬ninti marea și o usuci pe ea; a Cărui mânie topește stăpâniile și puterile, și din pricină Căruia pietrele s-au sfărâmat; Care ai zdrobit porțile cele de aramă și zăvoarele cele de fier le-ai rupt, pe cel tare l-ai legat și pe slujitorii lui i-ai risipit; pe tiran cu crucea Ta l-ai doborât și pe balaur cu undița întrupării Tale l-ai prins și cu lanțuri l-ai legat în întunericul iadului.
Tu, Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Ține, zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea în Ține, depărtează, izgonește și împrăștie toată lucra¬rea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta unde locuiesc și de la mine robul tau(N), care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotrivă demo¬nilor, și care cheamăacum, numele Tău cel sfânt.
Așa, Doamne, Care ai izgonit legiunea de demoni și ai poruncit duhului celui surd și mut și necurat să iasă din omul cel cuprins de el și să nu se mai in¬toarca; Cel ce ai nimicit toată tabără vrăjmașilor noștri cei nevăzuți, iar credincioșilor ce Te cunosc pe Ține le-ai zis: iată, va dau vouă putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, însuți, Stăpâne, păzește-ma și pe mine robul Tau(N) care locuiesc in casa aceasta, de toată vătămarea și ispită, izbăvindu-ma de frică de noapte, de săgeată ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază, pentru ca eu,robul Tau(N) si toti ai casei mele, îndulcindu-se de ajutorul Tău și cu tabără îngerească fiind păziți, toți că unul, într-un gând, cu credința să putem cinta: Domnul este ajutorul nostru și nu ne vom teme de ce ne va face noua omul. Și iarăși: eu,nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine ești.
Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tata al veacului ce va să fie, și împărăția Ta este împărăția veșnică. Că a Ta, a Unuia, este împărăția și puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa foto: a1.ro

 

Tagged: