RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVINTAREA CASEI ȘI BUNĂSTAREA FAMILIEI

Spread the love

Loading


Autor: † Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa


Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşți şi spre cele smerite priveşți, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (N), cei ce locuim în ea.

Bine este, Doamne, că şi casa noastră să ne fie că o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, că să uităm de grijile şi nevoile pământeşți şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, că să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci.

Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tagged:

Comments are closed.