RUGĂCIUNE PENTRU DEZLEGAREA CĂSĂTORIEI

Spread the love

Loading

Autor: † Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Al Mitropoliei Autonome Creşțîn Ortodoxe de Bergamo şi Europa

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai zis: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, și toate celelalte se vor adaugă vouă“, dăruiește-mi toate cele de trebuință pentru a merge pe calea mântuirii.

În mâinile Tale este viață mea și fără Ține nu pot cunoaște nici împlinirea și nici bucuria cea adevărată. Știind această, având dorința de a purta crucea căsătoriei,
Te rog să mă ajuți să găsesc făptură potrivită alături de care să înfrunt marea vieții acesteia.

Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, cum numai Tu mă poți ajută. De multe ori ispita singurătății mi-a rănit inima, de multe ori diavolul deznădejdii a lovit în poartă sufletului meu. De atâta durere inima mea s-a strâns, și nu este nimeni care să îmi aline durerea.

La Ține alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieții mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ție, o familie peste care să se reverse mulțimea binecuvantarilor Tale.

Ferește-mă, Doamne, de tot răul. Ferește-mă de o alegere greșită. Ferește-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu.
Să nu mă însele frumusețea cea degrab trecătoare, ci să caut mai ales frumusețea sufletească. Să nu mă orbească dragostea pătimașă, nici să nu mă biruie patimile și poftele.

Tu știi, Doamne, nepriceperea și slăbiciunea minții mele. Izbăvește-mă prin harul Tău de neputințele care mă apasă.

Vino în ajutorul meu, Iubitorule de oameni! Dăruiește-mi înțelepciune și răbdare. O, grea este crucea răbdării, și greu îmi este să nu fiu covarsit de ea. Dar în Ține îmi pun nădejdea.

Ajută-mă, Doamne, să iubesc Biserica, să stărui în rugăciune și să am râvna pentru împlinirea poruncilor Tale. Să mă spovedesc ori de câte ori umbră păcatului va tulbură mintea mea, mai înainte că gândul murdar să devină fapta. Dăruiește-mi că primind dezlegare de păcate să-mi îndrept viață după cum Îți este bineplăcut Ție.

Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înșelătoare cu care mă ademenește această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat o la nuntă din Cană Galileii.

Să îmi fie familia prilej pentru a-Ți mulțumi în fiecare zi. Și la vreme potrivită, dăruiește-mi, Doamne, copii credincioși și sănătoși, care să ducă o viață curată și sfânta.

Rugători aduc pentru mine pe toți sfinții, pe mai marii cetelor îngerești, pe Inaintemergatorul Tău, pe înțelepții Apostoli, și împreună cu aceștia pe Preacinstită și Preacurată Maică Ta, ale căror rugăciuni primește-le, Milostive Hristoase al meu, pentru folosul meu și pentru mântuirea mea.

Că Tu Însuți ești, Bunule, sfințirea și lumînarea sufletelor noastre și Ție după cuviință, că unui Dumnezeu și Stăpân, toți slavă Îți înălțăm, în toate zilele. Amin.

 

Tagged: