RUGĂCIUNI PENTRU CEI CARE DORESC SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ

Spread the love

Loading

Autor: † Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat
Al Mitropoliei Autonome Creşțîn Ortodoxe de Bergamo şi Europa

PRIMA RUGĂCIUNE

O Doamne, eu știu că fericirea mea este să te iubesc pe Tine din tot sufletul meu, din toată inima mea, cu toată puterea mea și să împlinesc voia Ta cea sfânta.
Îndreptează Doamne sufletul meu și umple inima mea de bucurie și cu harul Tău. Vreau să fac doar voia Ta, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu și Ziditorul meu.
Păzește-mă Doamne de mândrie și de iubirea de sine; înțelepciunea, smerenia și fecioria să înfrumusețeze chipul meu. Trândăvia nu este pe placul Tău și naște patimi.
Dă-mi Doamne dorința, spor și putere de muncă, și binecuvîntează toate faptele mele, cu prosperitate, noroc bun și dragoste.
Tu ai poruncit oamenilor să trăiască în căsnicie cinstită. Așadar învrednicește-mă și pe mine, Părinte, de acesta chemare sfânta a Ta, nu pentru împlinirea poftelor mele, ci pentru împlinirea voii Tale.Căci Tu însuți ai spus: „Nu este bine să fie omul singur pe Pămînt” și i-ai dat femeie întru ajutor, și i-ai binecuvântat că să crească și se înmulțească ei.
Auzi acesta smerită rugăciune a mea, pe care o înalt Ție din adâncul inimii mele:
Dă-mi un (o) soț (soție) cinstit (a) și binecredincios (a), pentru că împreună în înțelegere, iubire și pace, să Te slăvim,pe Ține Mult Milostive Doamne Iisuse Hristoase, și ție slavă înălțăm,Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A DOUA RUGĂCIUNE

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru care L-ai zidit pe om din pământ
și cu suflarea gurii Tale I-ai dat suflet Cela ce ai zis că nu este bine să fie omul singur pe pământ ci „să-i facem lui ajutor și din coasta lui ai zidit femeia” Cel ce ai călătorit cu slugă Patriarhului Avraam în Mesopotamia, că săi dea fiului sau Isaac, femeia să,și prin mijlocirea scoaterii de apă le-ai arătat lor pe Rebeca.
Însuți Stăpâne al cerului și al pământului, ascultă și rugăciunea noastră și privește cu milă și cu îndurare asupra robului Tău (numele) și fii cu dansul cum ai fost cu Avraam și cu Isaac.
Ascultă rugăciunea lui, cum ai ascultat-o pe a robului care a cerut de la Ține semn asupra soției sale. Binevoiește asupra lui, cum ai binevoit asupra părinților noștri, nu te uită la păcatele noastre, care opresc mulțimea indurarilor Tale; și dezleagă orice legătură ce este asupra lui.
Dă-i Doamne o soție spre ajutor plină de fapte bune, că în pace și unire trăind ei, să slăvească Prea Cinstitul și de mare cuviință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

A TREIA RUGĂCIUNE

Ascultă, Doamne, rugăciunea robului Tău (numele) și nu o lasă fără răspuns.
Tu, cel care ai rînduit că bărbatul să lase pe tatăl și pe mama să și să se unească cu femeia să; Tu, care ai binecuvîntat nuntă și ai arătat curățenia ei; Tu care ai primit la Ține pe amândoi soții ce au dus viață fără păcate; rânduiește, Doamne, după voia Ta, că la vremea potrivită, robul Tău (numele), să-și întemeieze o familie.
Pentru că viață să să nu fie trăită în păcat și trupul sau să nu fie întinat de patimile și batjocoririle diavolești. Ajută Doamne pe robul Tău (numele), să găsească o soție credincioasă, blanda și iubitoare, bună și harnică,
care să-i fie mereu alăturea pînă la trecerea în împărăția Ta.
Te rog Doamne, vino în ajutorul său, căci numai Tu știi ce e în adâncul inimilor oamenilor. Și dăruiește-i Doamne lui (numele), un cămin liniștit, plin de dragoste și de înțelegere, pentru că el să Te laude mereu, în vecii vecilor, de-a pururea. Amin

A PATRA RUGĂCIUNE

Doamne, ajută-mă, să mi găsesc o soție credincioasă, bună, blanda și iubitoare,
alături de care să fac tot binele și care să mi fie podoabă! Nevoință este pentru soț o soție necredincioasă și nevoință este pentru o soție, un soț necredincios.
Tu ai rânduit că omul să și lase pe tatăl sau și pe mama să și să se unească cu femeia să și să fie amândoi un singur trup, și ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!
Vino Doamne și în inimile acestor tineri (numele), care se roagă Ție, căci numai Tu știi ceea ce este în adâncul sufletului fiecăruia!
Și ajută-mă Doamne pe mine nevrednicul, să fac alegerea cea bună și
îndepărtează întristarea sufletului meu.
Doamne, vino și te sălășluiește întru mine și întru noi, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor! Amin.

A CINCEA RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul nostru, te rog ajută-mă și pe mine să-mi întîlnesc sufletul meu pereche, care să fie după placul Tău și al meu, cu care să-mi formez o familie, să ne iubim și să ne respectăm reciproc, să fim împreună la bine și la rău, pînă la adînci bătrîneți.
Ai milă Doamne de sufletul meu singuratic și deznădăjduit,
și ajută-mă Doamne să îmi întîlnesc sufletul meu pereche, și să-mi întemeiez o familie cît mai curînd. Amin
Doamne, Îți mulțumesc pentru că ai îndrumat iubirea spre mine!
Doamne, Îți mulțumesc că m-ai făcut demn de dragostea Ta și de cea a oamenilor!
Iubirea Ta mă împlinește. Doamne, Îți voi fi veșnic recunoscător.Amin.

Sursa foto: profinews.ro

Tagged: