S.U.A., JOS „MÂNA” DE PE ROMÂNIA! (I)

Spread the love

Loading

„Pentru a ne păstra independenţa, nu trebuie să le permitem creditorilor noştri să ne împovăreze continuu cu datorii. Dacă acceptăm asemenea datorii, vom fi taxaţi pentru mâncare şi băutură. Instituţiile bancare sunt mai periculoase pentru libertatea noastră decât armatele” – T. Jefferson, preşedintele S.U.A.

„Ne-am bucurat că vin americanii și când au venit ne-au transformat în colonie. Fii patriei mor în țări străine să apere interesele SUA, iar în țară prin „cozile de topor” impun legi împotriva poporului român și dacă nu ne trezim la timp vom deveni un popor de tâmpiți, un experiment menit să ne înăbușe spiritul de dreptate și de libertate. Trezește-te popor român pînă nu-i prea târziu.”

 

 

Ca să înţelegi realitatea, după ce ai fost insistent manipulat în chip diabolic, nu este desigur un lucru prea uşor şi plăcut. Un astfel de adevăr l-a exprimat şi americanul Th. Jefferson, autor al Declaraţiei de independenţă (cu B. Franklin şi J. Adams), după experienţa cooperării sale cu eroii războiului de independenţă al Coloniilor Unite faţă de Anglia.

Ştia, evident, că nu este decât un simplu figurant, alături de alţi masoni scoşi „în faţă”, în uralele mulţimii neştiutoare, pe o scenă în care evenimentul formării S.U.A. nu era altceva decât o creaţie, în vederea inaugurării unei înşelătorii planetare menite să îl aducă în prim-plan pe profeţitul conducator unic Antihrist – mare regizor al istoriei universale: Mafia sionisto-masonică. Regizorul în cauză, având convingerea că „istoria este gândirea celor mai puternici” (aşa cum ne atenţiona consilierul prezidenţial francez Attali), folosea deci „mâna” S.U.A. – ca să scoată castanele din foc – pentru ca lumea toată să fie adusă sub dominaţia tiranică a „aleşilor” din umbră: puternice nu sunt aşadar S.U.A., Rusia, Japonia sau U.E., CI ACEST „stăpânitor iluminat” al planetei care leagă şi dezleagă mersul lucrurilor, face legi, realizează revoluţii, instaurează guverne, fabrică religii şi noi ideologii, încheie tratate militare, schimbă orice şi pe oricine după „lumina” pe care o primeşte de la Lucifer, adoratul său. Astfel, afirmând cu viclenie că scopul principal al lui este pacea şi bunăstarea generală, acest regizor perfid ne pune astăzi pe toţi în faţa unei noi ordini mondiale „patronate”, ca să vezi!, de… S.U.A.! De aici, din S.U.A., „iluminaţii” Noii Ere au finanţat – încă din secolul XVIII – o mulţime de secte care, prin învăţătura lor hiliastă, eretică, să deturneze pe adevăraţii credincioşi de la Împărăţia Cerurilor la un „paradis terestru”, conceput de evrei (pentru evrei) prin aducerea sub ascultare a neamurilor: martori ai lui Iehova, adventişti, baptişti, milenarişti, ateişti, neoprotestanţi etc.

Mai direct spus, chiar la „rădăcina” S.U.A stau unele personalităţi, cum ar fi primul preşedinte Washington, Franklin şi Jefferson, controlate şi dirijate de această Ocultă satanistă, supusă cum spuneam lui Lucifer („marele arhitect”), ale cărui semne – Piramida şi „ochiul atotvăzător” al îngerului căzut – se regăsesc imprimate atât pe Marele Sigiliu al S.U.A., cât şi pe bancnotele americane! Nici nu bănuiau americanii de rând că puterea lor legitimă, consfinţită de o Constituţie care le amintea de Libertate şi Dreptate, avea de fapt în spate o putere nelegitimă care, garantându-le conducătorilor faimaaderenţei lor la Oculta mafiotă, vor confisca munca poporului american cu şmecheriile ei bancare şi vor inocula cetăţenilor iluzia că pot rămâne creştini autentici prin acceptarea diferitelor erezii (antihristice). Apoi, concomitent cu transformarea treptată a S.U.A. într-o „sabie” numai bună să lovească în cei ce li s-ar opune, tandemul sionisto-masonic i-a împins pe francezi în ateismul… „luminilor”, înscenându-le groaznicul fratricid revoluţionar de la 1789, pentru ca la 1848 să aprindă „focul” drepturilor şi al capitalismului în întreaga Europă, să zguduie lumea cu revoluţia lor New Age (începută pe la 1800) şi, fără scrupule, să declanşeze cel mai sângeros capitol din istorie, reprezentat de războaiele mondiale, bolşevism, nazism, comunism, revoluţiile europene din 1989, globalism.

El este aşadar cel care, în Primul Război Mondial, a „aranjat” ca S.U.A. să intre să intre în război (americanii nu aveau nici un interes), tocmai când englezii erau pe picior să încheie pace cu germanii… El a manipulat Conferinţa de pace de la Paris de după război, prin intermediul „Consiliului Suprem” al celor 4 oameni de-ai lor, unde şi-a impus condiţiile păcii, a trasat graniţele Europei, a generat sisteme politice pe măsura intereselor lor anticreştine… El a dat mână liberă iudeo-bolşevismului în Europa, însângerându-i pe creştini… Şi tot el i-a „înhămat” pe americani la noua ordine mondială, promiţându-le supremaţia asupra tuturor naţiunilor, pentru ca apoi, încă din 1933, să îl aţâţe pe Hitler la o harţă care a degenerat în Al Doilea Război Mondial, să lase România la cheremul comunismului sovietic (încă din 13 ianuarie 1944, conform Arhivei Naţionale a S.U.A.) americanii consimţeau la despăgubiri grele atribuite României prin Convenţia din 12 septembrie 1944, să îi ceară lui Ceauşescu să plătească dobândă triplă la F.M.I. şi, în final, să îl detroneze transformându-ne ţara în colonie…

 

Tentaculele „caracatiţei”

 

„Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniile comerţului şi producţiei, se tem de ceva. Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, încât nu au curajul să o vorbească de rău sau să o condamne, decât în şoaptă” – W. Wilson, preşedintele S.U.A.

 

Cei care decid în numele S.U.A., din rândul marilor bancheri, dictează încă din secolul XVIII regulile internaţionale prin forţa banilor deţinuţi, excelând la acest capitol familiile magnaţilor Rothschild şi Rockfeller… Practic, este de necrezut că doar câţiva dintre ei – toţi de pe tărâm american – au în „buzunare” cea mai mare parte din toată averea lumii (ştiaţi că sir Evelyn Rothschild deţine 500 trilioane $, bani cu care s-ar putea hrăni şi îmbrăca întreaga populaţie a globului?)! Marile lor corporaţii, ce se vor uni în final cu statul, vor ajunge prin manipulare să conducă întreaga planetă folosindu-se de ajutorul Presei, impunându-ne un nou stil de viaţă (corporatist). Iar prin faptul că provoacă o mulţime de cutremure naţionale, gen Războaiele Mondiale sau recenta invazie islamică susţinută de S.U.A şi sponsorizată de multimiliardarul evreu de origine americană Söröş, o nouă rasă umană îşi va face apariţia pe scena istoriei. Noua lor lume, antihristică, se instaurează treptat prin decimarea deliberată a unei părţi din omenire şi sporirea (vezi Attali) până a se ajunge la  200 milioane de evrei. Hiperconflictele vor lua locul conflictelor, iar hiperdemocraţia va înlocui democraţia. Planul acesta ocult este dirijat de o foarte bine pusă la punct structură de putere piramidală, formată de acea „elită luminată” ale cărei urzeli, ilegale şi imorale, sunt transpuse în practică de conducători politici programaţi să suporte oprobriul public. Realmente, prin fabrica lor de bani, cu care controlează lumea, aceştia îşi aruncă „tentaculele” asupra monedelor naţionale şi doar ne lasă prin Presă impresia că am fi efectiv conduşi de guverne, parlamente şi preşedinţi. Supra-cămătăria lor mondială, promovată prin lucrare satanică de organizaţii financiare precum F.M.I. şi Banca Mondială (B.M.), se rezumă la faptul că împrumutarea cu bani a statelor presupune o serie de condiţii prin care acestea să îşi schimbe mentalitatea, să accepte „reguli” economice menite, în fond, să aducă popoarele respective într-o formă mascată de sclavie! Acest „bulgăre de zăpadă” numit globalizare, or americanizare, se „rostogoleşte” diabolic dinspre Washington – peste toţi „sclavii moderni” ai lumii – printr-un „monstru cu 7 braţe”: 1) succesorii dinastiilor regale (chiar şi în S.U.A., marea majoritate a preşedinţilor votaţi de-a lungul timpului sunt înrudiţi între ei); 2) membrii celor mai importante 13 familii din lume (3) cei 300 de „olimpieni” (sunt masoni care controlează Consiliul Mondial al Bisericilor, N.A.T.O); 4) supuşii magnaţilor americani Rothschild şi Rockfeller (din Comisia Trilaterală, C.F.R., Grupul Bilderberg, O.N.U., O.M.S., C.R.E etc); 5) liderii F.M.I. şi B.M. „conving” ţările că nu se pot guverna singure, fără „ajutorul” lor; 6) marii corporatişti internaţionali care, prin înşelătorii, stabilesc planetar noi reguli de alimentaţie (produse modificate genetic); 7) cei care decid, la nivel de Religie, Învăţământ, Sănătate, Media etc, ca oamenii să fie lipsiţi de entuziasm prin inocularea unei hrane spirituale şi materiale toxice…

Planul acesta al „monstrului”, dictat de Marele Frate de peste Ocean, şi-a demonstrat maşinăria de manipulare în vederea instaurării noii ordini mondiale, în special, după anii „50: de atunci, inclusiv în S.U.A., lumii i se pregăteşte un nou stil de viaţă, corporatisto-consumerist, prin care ne sunt intoxicate trupurile (cu alimente nocive), minţile (cu lung metraje şi clipuri muzicale demonice) şi sufletele (cu legi anticreştine). Pentru ca să-şi vadă cât mai rapid „rodul” acţiunilor lor, masonii maltezi au penetrat C.I.A. la cel mai înalt nivel (A. Dulles, B. Donovan, W. Casey, McCane, G.Bush), iar C.I.A. şi-a infiltrat oamenii atât în ateista U.E., cât şi la Vatican (prin Propaganda Due etc). Cât priveşte Vaticanul, papii „rânduiţi” sunt gata cât mai repede să conlucreze cu arhitecţii lumii noi, evident cu speranţa că acesta va reuşi să strângă sub sceptrul său „ecumenic” întreaga suflare a creştinătăţii. În fapt, însă, nu reuşeşte nimic altceva decât să-şi dea pe deplin concursul la încercarea de atragere a adevăraţilor creştini la un creştinism denaturat, chiar din secolul al XIX-lea, perceput în Ortodoxie ca fiind cea mai mare erezie anticreştină, antiumană şi inumană a tuturor veacurilor. Ispita aceasta ecumenistă, „de Geneva”, nu numai că este o erezie sub anatemă (Gal. 1, 8-9) contrară legii lui Dumnezeu, care nesocoteşte că stâlpul şi temelia adevărului (1 Tim. 3, 15) este Biserica Ortodoxă, dar aduce cu sine şi mijloace viclene de a grăbi lepădarea de credinţă (2Tes. 2, 3), făcându-i pe cei slabi duhovniceşte să-L hulească pe Dumnezeu şi pe Biserica Sa prin participarea lor la „liturghii” cu… muzică jazz, rugăciuni blasfemiatoare, dansuri obsceno-şamanice cu bătăi din tobe, excentricităţi şi răzvrătiri satanice… Despre acest haos general, provocat, speculantul financiar american G. Söröş declara, în 1995, la Davos: „Lumea are nevoie de o nouă ordine mondială (sic – n.a.) şi vă avertizez  că urmează o perioadă de puternică dezordine în întreaga lume (…) Este finalul unei ere şi se vor întâmpla multe transformări”! Printre aceste multiple transformări, pe care multe le-a iniţiat chiar el, se află din păcate şi situaţia de colaps a continentului european: iar uneltele lui, din vestul Europei şi S.U.A., ţintesc mai ales dezmembrarea României – fenomen preconizat atât în ziarul Los Angeles Times (1992), de geograful şef al Departamentului de Stat al S.U.A. (W.B. Wood), cât şi de ex-liderul mason C. Iancu (pentru că a dezvăluit planul ocult de la Bruxelles, despre împărţirea României în mai multe regiuni autonome, a fost destituit din funcţie de Tribunalul masonic al Conventului de la Viena)… La această urzeală rezonează febril şi guvernul Cioloş, instalat după ce în drama de la „Colectiv” ar fi fost folosit explozibil asemănător bombelor pe care le au „americanii”… şi israelienii” (a se vedea declaraţia col. Ş. Enache, şeful interceptărilor telefonice la Guvern), grăbit nevoie-mare să vadă o dată România fărâmiţată în cât mai multe regiuni…

Prof. Costel NEACȘU 

Sursa – justitiarul.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *