Să ne cunoaștem scriitorii: George Vlaicu – romanul „Seducție cavalerească”

Spread the love

Loading

Autor: Mioara Baciu, membru UZPR

Născut la data de 2 august 1953, în localitatea Remuș, județul Giurgiu, absolvent al Facultății de Drept a prestigioasei Universități din București, își face simțită prezența în literatură, în anul 1972 când, în numărul 4 al revistei „Școala noastră”, editată în cadrul Liceului teoretic „Ion Maiorescu” din Giurgiu, a publicat poezia „Sînt” și povestirea „Zîmbetul dimineții”.

Perseverând în dorința de a scrie și, mai ales, în aceea de a scrie bine, în anul 1996 asistăm la debutul editorial al autorului, prezentându-se în fața cititorilor cu volumul de povestiri și teatru, intitulat „Ridicol și durere”, Casa Editorială Curierul Dunării, București, bucurându-se de o intrare triumfală în rândul scriitorilor contemporani.

A urmat o avalanșă de scriituri, dintre care amintim: volumul de versuri „Eternizând obsesia tăcerii” (1998), romanul „Veronica pentru totdeauna” (2005); romanul „Un weekend cu Hillary Clinton With Hillary Clinton for few hours” (2008)”; volumul de eseuri, reportaje, versuri intitulat „Iluzii și aluzii de bun simț” (2011); volumul de poezii „Allegro Andante” (2013); romanul „Dincolo, în Nemurire” (2019).

În anul 2000, Ion Rotaru, critic literar, profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, îl include pe reputatul autor în „O istorie a literaturii române”, iar în anul 2016, Ioan Holban, scriitor, critic și filolog român, membru al Uniunii Scriitorilor din România, îl așează la loc de cinste în  „Un dicționar al scriitorilor români contemporani”, pecetluind astfel recunoașterea națională a acestuia.

Paralel cu exercitarea profesiei de avocat, trudind pe aleile cuvântului, George Vlaicu dobândește, de asemenea, calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și exemple de alte calități mai pot fi enumerate, însă aș dori să supun atenției cititorilor unul dintre cele mai recente romane ale scriitorului George Vlaicu, respectiv, „Seducție cavalerească”.

Este evident faptul că titlul cărții, „Seducție cavalerească”, nu a fost ales la voia întâmplării, cum, la fel de evident este faptul că a seduce cavalerește nu este la îndemâna oricui.

Romanul captivează încă de la primele pagini, când autorul prezintă personajele principale, George Grigorescu (antrenor de arte marțiale, viitoare gardă de corp a Doinei) și Doina Vasiliu (secretar general al unei mari edituri), între care se înfiripă o idilă desprinsă parcă din basmele copilăriei, pe care, deși le știai pe de rost, de fiecare dată le ascultai cu plăcere și uimire.

Prezentarea minuțioasă a detaliilor privind aspectul fizic și interior, psihologia personajelor, modul de manifestare a acestora în diverse situații în care viața îi aduce, fac din cele două personaje o realitate frumoasă, care trezește interesul, dorința cititorului de a afla, de a descoperi, de a înțelege tipologia personajelor, în care, fiecare dintre noi s-ar putea regăsi.

Stilul, limbajul elegant, fluența, naturalețea cu care romanul este scris, fac din lecturarea acestuia un beneficiu pentru minte și suflet.

Iată de ce, vă invit să savurați romanul și, de ce nu, să constatați că mai există „cavaleri” și că „seducția cavalerească” este o calitate indubitabilă a unui suflet nobil și generos, calități printre care, mărturisesc sincer, îl regăsesc și pe autorul superbului roman de dragoste, valorosul om de litere, avocat George Vlaicu!

 

 

Tagged: