SFINȚII APOSTOLI PETRU și PAVEL (29 iunie, stil nou și pe 12 iulie, stil vechi)

Spread the love

Loading

Autor: DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP SI MITROPOLIT DE BERGAMO SI EUROPA (ITALIA)

Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cei doi sfinți au fost martirizați la Roma, în anul 67.

Sfântul Apostol Petru a fost fiul lui Iona și fratele Sfântului Apostol Andrei. Era originar din Betsaida (în Galileea Palestinei). După ce se căsătorește, se mută în Capernaum, unde se îndeletnicește cu pescuitul. Înainte de a deveni ucenic al lui Hristos se numea Simon. Numele de Petru îl primește de la Hristos: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa, ce se tâlcuiește: Petru” (Ioan 1, 42). Înainte de a fi răstignit Hristos, Petru se leapăda de trei ori de Mântuitorul, mărturisind în fața soldaților romani ca nu-L cunoaste pe Domnul. A plâns cu amar această cădere a sa, iar dupa Învierea Domnului este reașezat în treapta de Apostol. Mântuitorul îl intreabă după Învierea Sa din morți dacă Il iubește, iar Petru îi raspunde de trei ori „Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc”. Apoi Iisus i-a zis: „Paște oile Mele” (Ioan 21, 17)

A vestit Evanghelia în Țara Sfânta, în orașele din Asia Mica și a ajuns până la Roma. A fost răstignit pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus Hristos), în anul 67 d. Hr., lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei.

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în orasul Tars, capitala provinciei Cilicia (Asia Mică). A primit la naștere numele Saul. Mântuitorul i-a schimbat numele în Pavel atunci când l-a chemat să fie Apostol al neamurilor. A fost elev al învățătului rabin Gamaliel și mai târziu devine un aprig persecutor al creștinilor. Asistă la moartea Sfântului Ștefan și primește aprobarea de la Caiafa să-i persecute pe creștinii din Damasc. Însă, în drum spre Damasc are loc schimbarea minunată a lui Pavel din persecutor în ucenic al Domnului. În timp ce se află pe cale o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Ma prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații, care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni (Fapte 9, 1-22). Primește botezul de la Anania și propovăduiește Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Listra, Iconiu, Derbe, Galatia, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A călătorit în Creta, în insula Malta și a ajuns până în Peninsula Iberică. Sfântul Pavel a fost martirizat împreună cu Sfântul Apostol Petru, în timpul împăratului Nero, prin decapitare.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt și ocrotitori ai celor privați de libertate din România.

Semnificația numelor Petru și Pavel

Numele Petru inseamna „piatră”, cu tot ceea ce decurge din acest cuvânt – tărie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene față de un crez. De cealaltă parte, un părinte al Bisericii spune că semnificația numelui Pavel ar însemna „mic, om mic”, în înțeles de smerenie, în înțelesul celor spuse de Sfântul Ioan Botezătorul: „Eu trebuie să mă micșorez, iar El – Hristos Domnul, trebuie sa crească”.

Sursa foto: playtech.ro

Tagged: