SSPR – Eliminarea impostorilor din rândul revoluţionarilor

Spread the love

Loading

revolutia_decembrie07

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Comisia constituită în temeiul art. 49 din H.G. nr. 1412/2004, cu completările şi modificările ulterioare, au analizat situaţia certificatelor  persoanelor aparţinând unor categorii care nu se regăsesc în prevederile legale privind preschimbarea titlurilor atribuite în temeiul Legii nr.42/1990 şi ale Legii nr.341/2004

 

 

 

 

A. Categoria certificatelor preschimbate fără temei legal pe Legea nr.42/1990. 

Prin art.16 din Legea nr.42/1990 se prevede că dispoziţiile Legii nr.42/1990 se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, care şi-au jertfit viata sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legatură cu evenimentele revoluţionare din Decembrie 1989, cat şi urmaşilor acestora.” 

Aşadar, atribuirea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru militari de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, s-a făcut fără temei legal. În consecinţă, această categorie de persoane   nu a avut ce preschimba în temeiul Legii nr.341/2004

În această situaţie se află un număr de 422 de persoane din cadrul M.Ap.N, 258 de persoane din cadrul M.A.I. şi 15 persoane din cadrul S.R.I.

Numărul total al acestor persoane este de 695, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

 

 

B. Categoria certificatelor preschimbate persoanelor care la data limită stabilită de lege ( 25.12.1989)  erau minori în vârstă de până la 14 ani şi care, conform legii, nu au discernământ .  

Numărul total al acestor persoane este de 107, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare . 

 

 

C. Categoria certificatelor preschimbate persoanelor în ale căror dosare nu se regăsesc documentele prevăzute de art.10 alin.(3) şi alin.(4) din H.G. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare.  

Numărul total al acestor persoane este de 1884, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare .

D. Categoria certificatelor preschimbate persoanelor cărora, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă, le-a fost confirmat statutul de colaborator sau lucrător al fostei Securităţi

Numărul total al acestor persoane este până în momentul de faţă de 87, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare .

Legea 42 – 1990

Legea 341 – 2004