Troițe pentru Eroii Neamului Românesc

Spread the love

Loading

Mesteacăn, județul Hunedoara, locul unde Giurgiu Gheorghe (Crișan) a declanșat răscoala la 1784

Autor: Prof. Gheorghe Giurgiu, Dej, județul Cluj

Vrednică de laudă este inițiativa profesorilor de la Liceul ”Avram Iancu” din Brad, județul Hunedoara (liceu pe care l-am absolvit, în 1970), care, în conferința profesorală din 1 noiembrie 1932 au hotărât să se ridice zece troițe pentru Eroii Neamului Românesc uciși în timpul Răscoalei de la 1784, conduse de Horia, Cloșca și Crișan, în Revoluția de la 1848, condusă de Avram Iancu și dezvelirea la Brad, în incinta liceului, a unui bust al Eroului-martir Gheorghe Giurgiu ( Crișan).

În cadrul conferinței profesorale din 1 noiembrie 1932 s-a decis și alegerea unui comitet de inițiativă, condus de directorul de atunci al liceului, dr. Ioan Radu. Acțiunea profesorilor de la Liceul ”Avram Iancu”  din Brad a fost susținută de profesorul Ioan Lupaș (1880-1967), de la Universitatea din Cluj, care a și compus textele ce urmau a fi înscrise pe monumente.

Apelul Comitetului de Inițiativă a fost adresat întregii populații din Zarand, prefecturii și  primăriilor. În apel se menționa că ”Horia, Cloșca și Crișan și-au dat sângele și trupurile lor pentru cauza românească. Să dăm și noi o singură dată 30 de lei pentru ridicarea celor 10 troițe, în amintirea lor”. Societății Miniere ”Mica” din Brad, Comitetul de Inițiativă al Profesorilor de la Liceul ”Avram Iancu”  din Brad i se comunica: ”La căpătâiul acestor trei eroi tăiați în bucăți cu roata, nimeni nu a putut să așeze o cruce, după legea noastră, deoarece o atare faptă era calificată, de stăpânitorii de ieri, trădare de patrie. Astăzi, gânditu-ne-am noi, nepoții, strănepoții lor și toți românii din istoricul județ al Zarandului, să ridicăm zece troițe din piatră cioplită, pe locurile unde s-au desfășurat momentele cele mai însemnate ale revoluțiilor din 1784 și 1848”. Apelurile au avut un efect impresionant . Numai minerii de la Societatea Minieră Mica au donat 70 000 lei, iar funcționarii societății încă 72 000 lei. Ziarul ”Zarandul” din octombrie 1934 a publicat pe lungi coloane numele donatorilor.

Inițiativa Profesorilor de la Liceul ”Avram Iancu” din Brad, județul Hunedoara a avut success și astfel au fost amplasate și dezvelite cele zece monumente în localitățile: Brad (în fața Liceului ”Avram Iancu”), Mesteacăn, Ribița, Hălmagiu, Gurahonț, Curechiu, Crișcior, Mihăileni, Buceș, Vălișoara.

Fiecare trioță reprezenta texte și teme specifice evenimentelor istorice care au avut loc în localitatea respectivă. Monumentul-tip reprezenta o cruce al cărui braț orizontal este sprijinit la fiecare din cele două capete de câte o coloană răsucită în torsadă și terminată cu un capitel cubic. Torsadele coloanelor simbolizează eternitatea gloriei Eroilor- martiri. Brațele crucii sunt împodobite cu rozete florale unite între ele prin motive florale. Monumentul mai cuprinde basoreliefuri din bronz care prezintă scene importante din evenimentele întâmplate în localitatea respectivă.

Personal, cea mai cunoscută troiță îmi este cea din curtea Liceului ”Avram Iancu”  din Brad, am și o poză la această troiță cu colegul Cioflica. Această troiță am admirat-o aproape zilnic în anii 1966-1970, cât timp am fost elev al liceului brădean și am locuit și la internatul liceului. Monumentul îl reprezintă pe unul dintre cei trei ”corifei”ai Răscoalei de la 1784, Gheorghe Giurgiu ( Crișan). Monumentul redă scena de la Biserica de pe dealul Mesteacănului, când Gheorghe Giurgiu (Crișan) arată țăranilor Crucea de Aur cu figura Împăratului, cruce primită de Horia în cadrul celei de-a patra vizite la împăratul de la Viena.  Gheorghe Giurgiu (Crișan) îndeamnă țăranii să plece la Bălgrad (Alba Iulia) pentru a se înscrie ca grăniceri  și a primi arme , în acest fel urmând să scape de ”robia seculară a nemeșilor”.

Monumentul de la Brad este realizat de sculptorul Radu-Moga Mânzat (1906-1949), care era și profesor de arte plastice la Liceul”Avram Iancu”din Brad. Profesorul-sculptor Radu-Moga Mânzat a fost elev al maeștrilor Jalea și Oscar Han, la Școala de Arte Frumoase din București și a fost un talent incontestabil, cu opera valoroase, cum ar fi: Gheorghe Giurgiu ( Crișan) din fața Liceului ”Avram Iancu”  din Brad, Avram Iancu ( bust instalat inițial la Halta C.F.R. Țebea), Mihai Eminescu (parcul ”Sub arini” din Sibiu), Octavian Goga (Sighișoara), Monumentul Unirii (Lugoj), Decebal ( parcul cetății Deva), Ion Russu Șirianu ( Arad) ș.a.

În vara anului 2014 am vizitat troița de la Ribița, județul Hunedoara, împreună cu verișorul Dan Aurel Ivașca din Brad.

Troița din Mesteacăn , precum și locul de pe deal , pe care s-a aflat Biserica în care, la 31 octombrie 1784, Gheorghe Giurgiu (Crișan) s-a adresat țăranilor,  le-am vizitat de mai multe ori, ultima dată în 2004, împreună cu elevi și profesori de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Dej, județul Cluj,  în cadrul excursiei ”Pe urmele lui Avram Iancu”. Excursia am organizat-o împreună cu colega, prof. Livia Pop, în prezent directorul școlii și am fost însoțiți de soțul Domniei Sale, pe atunci ofițer al Armatei României, la începutul carierei, în prezent Generalul de Brigadă Daniel Pop și de fiica acestora, actualmente  studentă la medicină.

Am mai vizitat, cu diverse ocazii, troițele de la Mihăileni și Crișcior.

La 239 de ani de la izbucnirea Marii Răscoale a Iobagilor Moți de la 1784 și la 175 de ani de la Revoluția de la 1848 condusă de Avram Iancu se cuvine ca, în vizitele făcute în frumoasa Tară a Zarandului, să ne oprim și să ne reculegem în fața troițelor ridicate din inițiativa profesorilor de la Liceul ”Avram Iancu”  din Brad, întru nemurirea, ” celor ce n-au avut parte de o groapă cu cruce la căpătâi și o slujbă de preot creștin”  – Eroii Martiri ai Neamului Românesc: Horia, Cloșca, Crișan, dar și a lui  Avram Iancu și ai celor  care au luptat împreună cu ei.

Fie-Le veșnică amintirea!

(Vezi revista „România Pitorească”  nr. 1 – 1997 și Ioan Pârva, Nicu Jianu, ”Țara Moților Crișeni”,  Editura EMIA, Deva 2008).

 

Tagged: