Un experiment ultrasecret: Proiectul Montauk – Experimente în timp (XVIII)

Spread the love

Loading

Nichols B. Preston & Peter Moon

447917568 640G

GLOSAR

amplitron – amplificator UHF (frecvenţă ultraînaltă) de putere mare. La Montauk, acesta a servit drept amplifi­cator final al transmiţătorului înainte ca o aplicaţie să fie emisă prin antenă. Constă dintr-un tub electronic mare, cântăreşte 135 kg şi măsoară 90 cm în cea mai mare dimen­siune a sa.

 

 

bioritm – termen ezoteric care se referă la orice funcţii ciclice de viaţă din organism. Bioritmul este probabil cel mai bine înţeles în termenii orientali „Ki” sau „Chi”, care reprezintă forţa subtilă a vieţii ce impregnează întregul corp. Acupunctura operează cu bioritmurile pentru a vin­deca o boală. Dacă planeta este considerată precum un organism viu, atunci bioritmurile vor include toate funcţi­ile subtile care fac viaţa posibilă reglând-o în mod adecvat. Anotimpurile, rotaţia pământului şi mişcarea galaxiilor, toate pot fi luate aici în considerare. Locuri speciale, pre­cum cel de la Stonehenge (Marea Britanie), sunt conside­rate a fi construite în armonie cu bioritmurile planetei.

bobine Helmholtz – în mod obişnuit, bobinele Helmholtz se referă la două bobine identice care sunt se­parate de o distanţă de mărimea razei bobinelor. Când bobinele sunt conectate la curent, ele vor produce un câmp magnetic omogen ce se va întinde pe o suprafaţă mai mare decât ar fi generat una singură.

catod – într-un tub electronic cu vid, electrodul care emite semnalul material este numit catod. Într-o celulă de electrolit, curentul curge dinspre electrodul negativ. În esenţă, este o sursă de curent.

ciclu – o unitate de activitate în interiorul unei unde care se repetă în mod continuu. Un ciclu va oscila, înainte să se repete. Dacă vizualizaţi valuri de ocean care sunt toate uniforme, seria de valuri vor fi numite „ciclu”.

componentă non-hertziană – acest termen nu există în ştiinţa convenţională. Se referă la componenta electrică a undelor electromagnetice. Teoretic, componenta non-hertziană este o funcţie a undei. În locul oscilaţiei transver­sale, va oscila pe direcţia propagării sau va oscila longitudi­nal (cum ar fi undele sonore). Ar putea fi considerată pre­cum o undă electromagnetică „acustică”.

Delta T – prescurtare de la „Delta Timp”. Delta este folosită în ştiinţă pentru a indica schimbarea, prin urmare „Delta T” indică o schimbare în timp.

antena Delta T – o antenă octaedră, proiectată să curbeze timpul. Arată precum două piramide cu aceeaşi bază. Prin definiţie, poate facilita comutarea (acordarea) de la un interval temporal la altul. Două bobine sunt plasate în jurul muchiilor piramidei, la 90 de grade una de cealaltă. Comutarea de la un interval temporal la altul s-a realizat printr-o serie de impulsuri şi alimentarea cu energie electrică, aşa cum s-a discutat în capitolul 12. Chiar şi în momentele când antena nu este alimentată cu energie electrică, ea are un efect subtil interdimensional asupra naturii timpului.

DOR – provine de la „Dead ORgone” (vedeţi definiţia pentru „orgon”). Aceasta se referă la energia vieţii care a stagnat sau a devenit negativă. DOR poate fi considerat antiteza energiei vieţii.

fază – intervalul de timp între momentul când se pro­duce un fenomen şi momentul când are loc al doilea fenomen.

frecvenţă – numărul de unde sau cicluri pe secundă.

Hertz – (abreviat Hz) este un ciclu sau o undă simplă. O undă constă din numeroase cicluri care reprezintă, de fapt, repetarea unui singur ciclu. Într-o formulare mai tehnică, un hertz este fluctuaţia completă a unei unde de la plus (cel mai înalt punct) la minus (cel mai de jos punct). De pildă, cinci hertz înseamnă cinci cicluri pe secundă.

MHz – MegaHertz, este echivalent cu 1.000.000 hertz.

modulaţie de impulsuri – acestea sunt trimise sub forma unei serii de impulsuri scurte care sunt separate de perioade relativ îndelungate de timp, în care nu este trans­mis nici un semnal.

orgon – se referă la energia vieţii sau energia sexuală aşa cum a fost observată de dr. Wilhelm Reich. Este energia pozitivă, care ne face să „vibrăm”.

oscilator – un dispozitiv care echilibrează şi menţine oscilaţiile. În electronică, o oscilaţie se referă la o variaţie regulată între valori maxime şi minime, precum curentul şi voltajul.

Proiectul Phoenix – proiect secret care a început spre sfârşitul anilor ’40. A cercetat utilizarea energiei orgonice, în special cu privire la controlul meteorologic. În cele din urmă a inclus „Proiectul Rainbow” şi însuşi „Proiectul Montauk”. „Phoenix” era un nume de cod oficial.

psiho-activ – se referă la orice activitate sau funcţie care are efecte asupra minţii sau a psihicului. În această carte, psiho-activ se referă, în primul rând, la funcţiile electro­magnetice sau la echipamentul electromagnetic care influenţează gândirea şi comportamentul uman.

psihotronie – ştiinţa şi disciplina modului în care „funcţionează” viaţa. Include studiul modului în care tehnologia interacţionează cu mintea, sufletul şi corpul uman. Ştiinţa, matematica, filozofia, metafizica şi studiile ezoterice sunt toate unite în studiul psihotroniei. Mai include, de asemenea, elemente despre alte realităţi para­lele şi modul în care noi interferăm cu alte dimensiuni ale existenţei.

recipient electromagnetic – se referă la „efectul de recipient” care este creat atunci când un anumit spaţiu este înconjurat de un câmp electromagnetic. Spaţiul respectiv se află în interiorul „recipientului”. Pereţii vor fi câmpul electromagnetic. Când în acest spaţiu se află oameni sau obiecte, ei se găsesc în interiorul „efectului de recipient”.

RF – Frecvenţă Radio. Frecvenţele de peste 20.000 hertz sunt numite frecvenţe radio pentru că sunt folosite în transmisiile radio.

referinţe temporale – aceasta se referă la factori elec­tromagnetici prin care suntem conectaţi la universul fizic şi la fluxul timpului. Conştiinţa timpului poate fi asemănată cu o profundă stare de hipnoză care generează la o fiinţă starea de rezonanţă cu diferite frecvenţe şi impulsuri din universul fizic.

relativist – funcţiile relativiste se referă la activităţi care sunt în afara sferei noastre normale de referinţă. De aseme­nea, ele privesc modul în care activităţile din alte sfere de referinţă sunt în relaţie cu ale noastre. Relativitatea îmbrăţişează conceptul că totul este nelimitat, incluzând alte dimensiuni, precum şi întregul univers.

spaţiu-timp – când studiaţi fizica la un nivel avansat, devine clar că spaţiul şi timpul sunt în mod inexplicabil relaţionate unul cu celălalt. Se consideră improprii referirile doar asupra timpului sau spaţiului (pentru că timpul şi spaţiul nu există prin ele însele). Este ca şi cum am spune că gura noastră a mâncat cina.

transceptor – instrument care serveşte atât pentru emisia, cât şi pentru recepţia anumitor semnale.

transmiţător – dispozitiv care trimite semnale sau mesaje electronice.

undă – „stare de mişcare” ce se ridică şi cade în mod periodic. Poate fi transmisă dintr-un punct anume către altul fără să aibă loc vreun transport de materie. O undă constă din multe cicluri şi poate transporta semnale, ima­gini sau sunete.

 

undă electromagnetică – în jurul unei sarcini electrice care oscilează, este generat un câmp. Câmpul este atât de natură electrică, cât şi de natură magnetică şi oscilează, ceea ce duce la propagarea unei unde prin spaţiu. Această undă este numită undă electromagnetică.

 

undă radio – undă electromagnetică ce transportă informaţii coerente (imagini, sunete etc.)           (Ultimul episod)