Veste bună pentru revoluționarii respinși de Sorin Vintilă Meșter. Primul pas spre repararea unei mari nedreptăți – Decizia 129

Spread the love

Loading

Prima listă cu zece luptători cu rol determinant a fost postată pe site-ul instituției Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva regimului Comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989. Importanța acestei liste constă în faptul că prin Decizia 129 dată de o comisie în subordinea fostului secretar de stat Sorin Vintilă Meșter, circa 600 de persoane au fost căzute din drepturi în mod ilegal.

Aceste zece persoane au fost reanalizate de Comisia pentru aplicarea prevederilor art. 9^2 din legea 341 / 2004, care a admis cu majoritate de voturi acordarea calității de Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant următorilor revoluționari: Barbara Ștefan (cerere nr. 18/LRD/69/27.02.2015), Dancau Nicolae (18/LRD/4612/07.05.2015), Dreghiciu Eugen Nicolae (18/LRD/3036/28.04.2015), Lucachi Ștefan (18/LRD/4120/06.05.2015), Cornea Nicolae (18/LRD/2661/23.04.2015), Constantin Andrei (18/LRD/2671/23.04.2015), Georgescu Ion (18/LRD/3000/27.04.2015), Dumitraș Marcel (18/LRD/1173/24.03.2015), Iosif Neculae (18/LRD/3436/30.04.2015) și Tănase Petre (18/LRD/4099/06.05.2015).

Comisia a luat act de următoarele documente: 

– Raportul final al Comisiei pentruc ercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României nr. XXIX/506/2018, înregistrat la SSRML, cu nr. 18/10135/14.12.2018;

– Raport privind controlul efectuat la SSRML nr. 1272/68/15.11.2018, înregistrat la SSRML cu nr. 18/9093/19.11.2018;

– Adresa CPRD 1989 nr. 569/11.02.2019, înregistrată la SSRML cu nr. 18/1798/15.02,2019;

– Adresa doamnei Piceava Athena – ca membru al comisiei art. 9^2, înregistrată la SSRML cu nr. 18/2414/28.02.2019.

Cei zece revoluționari au făcut contestație împotriva deciziei 129/13.08.2018 emisă în timpul fostului secretar de stat Sorin Vintilă Meșter, cel mai toxic secretar de stat din istoria acestei instituții. 

Astfel se începe repararea celei mai mari nedreptăți făcute de fostul secretar de stat Sorin Vintilă Meșter, care prin acțiuni aduse împtriva adevăraților revoluționari a adus mari prejudicii materiale și de imagine a revoluționarilor care au contribuit direct la Victoria Revoluției din Decembrie 1989.

Sursa – Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva regimului Comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989 – comunicate