Workshop cu tema “Recrutare și selecție în mediul militar”

Spread the love

Loading

Alegerea unei cariere reprezintă un moment deosebit de important al vieții noastre și trebuie privit din perspectiva implicațiilor pe termen lung. Procesul alegerii unei cariere poate fi, de multe ori, unul de lunga durată, implicând momente de renunțare și revenire asupra deciziilor în funcție de variabilele asupra cărora reflectăm. 

Astfel, studenții de la Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Specializarea Psihologie, anul II, coordonați de Conf. Univ. Dr. Raluca Matei și Lect. Univ. Dr. Mihaela L. Sandu, au participat, în cadrul stagiului de practică, la un workshop cu tema ”Recrutare și selecție în mediul militar” coordonat de expert-psiholog Ionela Manda și expert educație fizică Elena Țăranu de la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța.

În cadrul workshop-ului au fost descrise etapele de recrutare, selecție, orientare vocațională specifice mediului militar și activitățile derulate de psihologi în acest domeniu.

“Alegerea unei cariere militare presupune mai întâi prezentarea la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar zonal sau județean de pe raza județului de domiciliu. Acolo, recrutorii vor prezenta planul de școlarizare a instituțiilor militare sau a categoriei de personal vizate, vor asigura asistență în vederea completării dosarului de candidat și vor consilia pentru alegerea unei profesiei în domeniul militar. După finalizarea dosarului, următorul pas este planificarea la selecție. Aceasta se realizează în Centrele Zonale de Selecţie și Orientare de la Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța și presupune parcurgerea unor probe de evaluare aptitudinală care dovedesc dacă un candidat este potrivit mediului și cerinţelor profesiei militare. Selecţia aptitudinală constă în parcurgerea atât a probelor psihologice cât și a celor de capacitate motrică. Probele psihologice presupun: teste de aptitudini care evaluează randamentul intelectual, chestionare de personalitate pentru evaluarea capacităților de adaptare la condiţiile specifice mediului militar și teste situaţionale (pentru categoriile ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă. Probele fizice, ce evaluează deprinderile motrice de bază sunt traseul utilitar-aplicativ și alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care a optat candidatul. Urmează apoi interviul de evaluare finală, aceasta fiind ultima probă din selecție. Fiecare probă are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.Candidații „Admis” selecție vor merge mai departe la instituțiile de învățământ preuniversitar, universitar sau postliceal militar pentru susținerea probelor de admitere sau vor participa la repartiția computerizată pentru posturile de soldați gradați profesioniști”, declară expert psiholog Ionela Manda.

 

Transmite,

Lect. univ. dr. Mihaela L. Sandu

Facultate de Psihologie și Științele Educației

Universitatea „Ovidius” din Constanța

0721450225